วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

New Hero Yamamoto Takeshi v0.4

Anime Fantasy v0.4 


New Hero : Yamamoto Takeshi
Progress : llllllllllllllllllll 70%


Ability :

Shajiku no Ame :     llllllllllllllllllll 100%
Sakamaku Ame :     llllllllllllllllllll 100%
Samidare :     lllllllllllllllllll80%
Gofuu Juuu :     llllllllllllllllllll 80%
Shibuki Ame :     llllllllllllllllllll 100%
Shinotsuku Ame :     llllllllllllllllllll 85%
Utsushi Ame :     llllllllllllllllllll 80%
Scontro di Rondine :     llllllllllllllllllll 80%
Aggregate Art: Jiunoka :     llllllllllllllllllll 80%
Beccata di Rondine :     llllllllllllllllllll 0%


3 ความคิดเห็น: